icon-search
icon-search

Tadika: Pembelajaran Lebih Seronok Melalui 5 Panduan Ini

Tadika: Pembelajaran Lebih Seronok Melalui 5 Panduan Ini

Pendidikan formal di Malaysia bermula seawal pada usia empat (4) tahun dengan pendidikan prasekolah atau tadika.

Walaupun tidak diwajibkan, majoriti kanak-kanak berusia enam (6) tahun mula mengikuti pendidikan prasekolah sebagai persediaan untuk alam persekolahan yang akan datang.

Setiap guru tadika sudah tentu ingin menyediakan persekitaran pembelajaran yang berkualiti bagi memastikan perkembangan holistik anak murid mereka.

Menjadikan prasekolah yang menarik memerlukan pelbagai pendekatan yang kreatif dan menyeronokkan.

Bagaimana Tadika Jadi Menarik & Seronok

1. Aktiviti Kreatif dan Seni 

Galakkan kreativiti dengan melibatkan kanak-kanak dalam aktiviti seni dan kraf seperti lukisan, membuat seni bina, atau membuat projek kreatif bersama-sama. Hasil karya mereka boleh dipamerkan di dalam tadika untuk menggalakkan rasa kebanggaan dan pencapaian masing-masing.

2. Pembelajaran Berasaskan Teknologi

Gunakan teknologi secara bijak dalam pengajaran. Aplikasi pembelajaran interaktif, rakaman video pembelajaran, atau permainan pendidikan dalam talian boleh menjadi alat yang berguna untuk memperkukuhkan konsep pembelajaran.

3. Pertunjukan dan Acara Khas

Anjurkan pertunjukan atau acara khas di tadika seperti persembahan bakat, atau hari khas yang menyeronokkan seperti Hari Kanak-Kanak. Ini membantu mencipta suasana yang menyeronokkan dan bersempena dengan pelbagai sambutan.

4. Penggunaan Persembahan Multimedia

Gunakan persembahan multimedia seperti projeksi video, muzik, dan animasi untuk menyampaikan konsep pembelajaran dengan cara yang menarik dan berkesan.

5. Menyediakan Bahan Pendidikan Awal Kanak-Kanak 

Selain daripada pendekatan yang disebutkan sebelum ini, menyediakan buku latih tubi dan aktiviti juga adalah langkah yang penting untuk menjadikan tadika anda menarik.

 • Pilih Buku Latih Tubi & Aktiviti yang Berkualiti 

Pastikan untuk memilih buku latih tubi yang berkualiti dan sesuai dengan tahap perkembangan kanak-kanak prasekolah. Buku-buku ini haruslah menarik, bersifat interaktif, dan merangkumi pelbagai topik seperti pengiraan, huruf, dan nombor.

 • Susun Aktiviti secara Sistematik

Susun aktiviti dalam buku latih tubi secara sistematik dan bertahap mengikut kemahiran yang perlu dikuasai oleh kanak-kanak. Ini membantu memastikan bahawa pembelajaran adalah berstruktur dan progresif.

 • Integrasi Pelbagai Jenis Aktiviti

Merangkumi pelbagai jenis aktiviti dalam buku latih tubi seperti mewarna, menghubung titik, mencari perkataan, dan teka-teki membantu mengekalkan minat kanak-kanak dan memenuhi kepelbagaian gaya pembelajaran.

 • Tambahkan Aspek Multimedia

Untuk menarik minat kanak-kanak, tambahkan unsur multimedia dalam buku latih tubi. Contohnya, sertakan QR code yang menghubungkan kanak-kanak kepada video atau lagu-lagu pendidikan yang berkaitan dengan topik yang dipelajari.

 • Berikan Pujian dan Sokongan

Sentiasa memberikan pujian dan sokongan kepada kanak-kanak semasa mereka menyelesaikan aktiviti dalam buku latih tubi. Ini membina keyakinan diri mereka dan memotivasikan mereka untuk terus belajar.

Buku Aktiviti Prasekolah KSPK di AwalBiz

Lebih 800 tadika telah bergabung dengan Awalbiz, menjadikannya pilihan utama bagi ramai guru dan ibu bapa.

Awalbiz menyediakan pelbagai produk pembelajaran praktikal dan interaktif seperti buku cerita, buku aktiviti, dan kad imbasan.

Dalam usaha untuk menyediakan pengalaman pembelajaran yang terbaik, Awalbiz menawarkan koleksi buku Aktiviti KSPK yang mempunyai pelbagai kelebihan.

Aktiviti KSPK adalah sumber yang sangat berharga bagi guru tadika kerana menyediakan bahan pengajaran yang teratur, dan menggabungkan elemen-elemen multimedia yang dapat menghiburkan serta merangsang minat kanak-kanak.

Kandungan pakej buku latihan prasekolah 4/5/6 tahun daripada Awalbiz ini dilengkapi dengan:

 1. Satu Buku Bahasa Melayu Aktiviti Prasekolah
 2. Satu Buku Bahasa Melayu Latih Tubi Prasekolah
 3. Satu Buku English Preschool Activity
 4. Satu Buku English Preschool Workbook
 5. Satu Buku Awal Matematik Aktiviti Prasekolah
 6. Satu Buku Awal Matematik Latih Tubi Prasekolah
 7. Satu Buku Awal Sains Aktiviti Prasekolah
 8. Satu Buku Awal Sains Latih Tubi Prasekolah
 9. Satu Buku Let's Color & Read Preschool Activity

Buku aktiviti dan latih tubi prasekolah dari Awalbiz ini merangkumi semua subjek yang diperlukan oleh tadika.

Kelebihannya adalah seperti berikut:

1. Sesuai dengan Perkembangan Umur Kanak-Kanak

Buku Aktiviti Prasekolah KSPK dihasilkan mengikut tahap perkembangan kanak-kanak berumur 4, 5, dan 6 tahun. Ini memastikan bahawa aktiviti yang disediakan sesuai dengan kemahiran dan kebolehan mereka pada setiap peringkat perkembangan.

2. Memenuhi Standard Kandungan dan Pembelajaran dalam KSPK

Bahan dalam buku ini direka khusus untuk memenuhi keperluan standard kandungan dan pembelajaran dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK). Ini memberikan keyakinan kepada guru bahawa bahan yang disediakan sesuai dengan matlamat pembelajaran yang dikehendaki.

3. Berbagai Judul Buku

Terdapat berbagai judul buku dalam siri Aktiviti KSPK yang lengkap untuk setiap tunjang KSPK. Ini memberikan peluang kepada guru untuk memilih bahan pengajaran yang sesuai dengan keperluan mereka dan menyesuaikan pengajaran mengikut keperluan kelas masing-masing.

4. Ilustrasi yang Menarik

Halaman berwarna-warni dengan ilustrasi yang menarik akan memikat perhatian kanak-kanak dan membuat pembelajaran lebih menyeronokkan serta berinteraktif.

5. Akses Internet QR Code

Setiap buku dilengkapi dengan akses internet melalui QR Code yang mengandungi pelbagai video, audio, dan lagu-lagu yang menyeronokkan. Ini memberikan dimensi multimedia kepada pembelajaran, menjadikannya lebih menarik dan berkesan.

6. Mengembangkan Kemahiran Motor Halus

Melalui aktiviti seperti menconteng, mewarna, menyambung, dan menyalin, buku Aktiviti KSPK membantu mengembangkan kemahiran motor halus kanak-kanak secara sistematik.

7. Aktiviti Berkonsepkan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)

Aktiviti dan soalan dalam buku ini dirancang untuk merangsang minda kanak-kanak, membolehkan mereka berfikir secara kreatif dan kritis.

Dengan semua kelebihan yang ditawarkan oleh buku Aktiviti KSPK ini, ia adalah pilihan yang terbaik untuk guru tadika yang mencari bahan pendidikan berkualiti.

Memilih bahan pengajaran yang sesuai adalah kunci untuk memastikan pengalaman pembelajaran yang positif dan berkesan bagi anak-anak prasekolah.

Awalbiz adalah rakan anda dalam menyediakan sumber-sumber pembelajaran yang berkualiti untuk tadika anda.

Dengan bahan-bahan yang menarik dan sesuai dengan keperluan pembelajaran semasa, cikgu pasti dapat memberikan pengalaman pendidikan yang terbaik untuk setiap anak murid.

Hubungi Kami Disini 


Related productsOlder post

Your cart is currently empty.
Continue shopping